ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΓΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ

 

 

Υπενθυμίζουμε σε όλα τα μέλη του Σ.Ο. Αγωγή, πως σύμφωνα με το Άρθρο 22 παρ. 6 της Κ.Υ.Α.: 6044423 Φ.Ε.Κ. 106-Β//17/01/2023,

οι κάτοχοι γεμιστήρων ραβδωτών σκοπετικών όπλων, έχουν υποχρέωση μέχρι Δευτέρα 17/07/2023 να αποστείλουν στο τμήμα υπεύθνη δήλωση μέσω gov

στην οποία να αναφέρουν τον αριθμό αδείας, καθώς και το πλήθος των γεμιστήρων που κατέχουν για κάθε ραβδωτό όπλο της άδειας.

Share this Post