ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ e-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Α. Έκδοση του e-παραβόλου μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. (https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm).
Θα πρέπει να γνωρίζετε τον Φορέα Δημοσίου, την κατηγορία παραβόλου και τον τύπο/κωδικό παραβόλου. Τα προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται για την έκδοση είναι το Α.Φ.Μ. σας, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Θα σας εκδοθεί ένας κωδικός παραβόλου που είναι και η ταυτότητα εξόφλησης αυτού. Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε τράπεζα ή και μέσω e-banking.

Β. Έκδοση και εξόφληση e-παραβόλου μέσω e-banking. Παρόμοια διαδικασία αλλά τώρα μέσω της σελίδας της τράπεζάς σας, μπορείτε να πλοηγηθείτε προς το σύνδεσμο για νέα συναλλαγή και επιλέγετε πληρωμές Δημοσίου Ταμείων. Από εκεί μπορείτε είτε απλά να πληρώσετε το e-παράβολό σας αν το έχετε εκδώσει μέσω Taxis είτε να το εκδώσετε και εξοφλήσετε απευθείας. Προσοχή στις περισσότερες τράπεζες η επιλογές αυτές υπάρχουν μόνο στην ιστοσελίδα του e-banking τους και όχι στην εφαρμογή για κινητά και tablet.

Ο Φορέας Δημοσίου που θα χρειαστείτε είναι: Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία

Κατηγορία Παραβόλου: Όπλα Εκρηκτικά Είδη Πυροτεχνίας

Τύπος /Κωδικός Παραβόλου:
-6024: Άδεια οπλοφορίας & σκοποβολής Ν.2168/1993 Επέκταση άδειας οπλοφορίας-επικράτεια ή μέρος αυτής, αξίας 25,20
-6025: Άδεια κατοχής όπλων Αρ.7,8 Ν.2168/93, άδεια αγοράς Αρ.11 Ν.2168/1993 6μηνιαία θεώρηση άδειας οπλοφορίας, λοιπές άδειες, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, Ένσημο ΕΛ.ΑΣ., αξίας 2,04

Για ατομική προστασία:
-6023: Άδεια οπλοφορίας Ν.2168/93 για προσοπική ασφάλεια, αξίας 75,60
-6654: Εξετάσεις για άδεια οπλοφορίας ατομικής ασφάλειας, αξίας 150

Share this Post