Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

 

   

  

Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών, Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS),  Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ/CPR) και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED)
από τον παγκόσμιο οργανισμό RTI.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου προσφέρεται μάθημα για αντιμετώπιση τραυμάτων, καρδιακών επεισοδίων και άλλων καταστάσεων που χρίζουν άμεση παρέμβαση. Έμπειρος εκπαιδευτής μιλάει για τη νομοθεσία παροχής πρώτων βοηθειών, αναγνώριση ασθενειών, τραυματισμών κ.α., επιδεικνύει τις σωστές τεχνικές περίδεσης τραυμάτων, εκτέλεσης καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, διαχείριση καταστάσεων επικινδυνότητας και πολλά άλλα. Το πρόγραμμα ακολουθεί τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης - European Resuscitation Council, και μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου χορηγείται πιστοποιητικό διεθνώς αναγνωρισμένο. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης και το Ελληνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης στην Υποστήριξη της Ζωής, μετά το πέρας δύο ετών από την εκπαίδευσή σας συνιστάται επανεκπαίδευση εφ' όλης της ύλης.

 

assets/images/pages/page_19/First_Aid

Share this Post