ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ

 

Θα πρέπει να έχει περάσει ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής σας στον σκοπευτικό μας όμιλο και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους (σημερινή ημερομηνία μέχρι και ένα έτος πριν) χρειάζεστε τουλάχιστον έξι (6) για αγορά όπλου φυσιγγίων περιφερειακής πυροδότησης (όπλα κατηγορίας Α) και οχτώ (8) επίσημα καταγεγραμμένους αγώνες πρακτικής σκοποβολής για αγορά όπλου φυσιγγίων κεντρικής πυροδότησης (όπλα κατηγορίας Β). Για την έγκριση έκδοσης άδειας από τη ΓΑΔΑ όμως θα πρέπει να έχετε περισσότερους από τους ελάχιστους που απαιτούνται.

Κατόπιν εντοπίζετε το όπλο της αρεσκείας σας και να παραλαμβάνετε βεβαίωση ή απόδειξη αγοράς του συγκεκριμένου όπλου από τον προμηθευτή.
Προσκομίζετε το χαρτί αυτό και ο όμιλός μας αιτείται έκδοση βεβαίωσης αγώνων από τον ΣΚ.Ο.Ε. Το κόστος αυτής είναι 60€ και με την παρέλευση 7-15 ημερών γίνεται η παραλαβή της.
Βεβαίωση ιατρού (ειδικότητας ψυχιατρικής) σφραγισμένη σε φάκελο.
Βεβαίωση εργασίας ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση ανεργίας ή κύριος επιχείρησης.
Τέσσερεις (4) φωτογραφίες ταυτότητας έγχρωμες.
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και οι δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
Φωτοαντίγραφο σκοπευτικής ταυτότητας (και οι δύο όψεις).
Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση προς ΓΑΔΑ. Και τις δύο σας τις παρέχουν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής διαμονής σας κατά την κατάθεση όλων των εγγράφων.
Ηλεκτρονικά Παράβολα 6024 και 6025 αξίας 25,20€ και 2,04€ αντίστοιχα.

Κατά την διαδικασία αυτή δικαιούστε και αίτησης αγοράς πεντακοσίων (500) φυσιγγίων ανά σκοπευτικό όπλο.

Για αγορά δεύτερου όπλου θα χρειαστεί να αναμένετε ακόμα έναν χρόνο από την αγορά του πρώτου.

Share this Post